•  

     Nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy 

     ROL. 04 Prowadzenie produkcji rolniczej

      

     Absolwent kursu kwalifikacyjnego zawodowego – prowadzenie produkcji rolniczej

     1. określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin;
     2. dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
     3. dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego;
     4. wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych;
     5. planuje nawożenie organiczne i mineralne;
     6. ocenia jakość materiału siewnego;
     7. przygotowuje materiał siewny do siewu;
     8. planuje zabiegi agrotechniczne do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych;
     9. wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;
     10. rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych;
     11. dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;
     12. dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej;
     13. obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej;
     14. prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym;
     15. stosuje ekologiczne metody uprawy roślin;
     16. przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego;
     17. przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży;
     18. prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.

      

     Pobierz wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL. 04

     wniosek_kkz_2020.docx

     wniosek_kkz_2020.pdf

      

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
   • zsckr-bobowicko@wp.pl
   • 95 - 741 - 32 - 18
   • Bobowicko, ul. Międzyrzecka 7a, 66 - 300 Międzyrzecz