• Aktualności

       Co nowego w szkole?
         • Rekrutacja 2021/2022 - TECHNIKUM


          Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych, ubiegających się o przyjęcie do klas technikum Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku:

          1. złożenie woli podjęcia nauki - do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00;

          2. odbiór skierowań oraz przeprowadzenie badań lekarskich, niezbędnych do podjęcia nauki w zawodach przez kandydatów przyjętych do szkoły - od 2 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.

         • Rekrutacja 2021/2022 do klas I technikum

          Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej rekrutacja rozpoczyna się 17 maja 2021 r. Kandydaci do oddziałów klasy I mogą składać wniosek o przyjęcie do szkoły do 21 czerwca 2021 r.

          Wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail szkoły: zsckr-bobowicko@wp.pl w tytule wiadomości należy wpisać - wniosek o przyjęcie do szkoły.

         • Ogłaszamy nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL.04

          Rozpoczynamy nabór wniosków na kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL. 04 - Prowadzenie produkcji rolniczej.

          Wypełniony wniosek wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu ukończenia studiów wyższych można złożyć w sekretariacie szkoły lub skany dokumentów przesłać na adres e-mail:
          zsckr-bobowicko@wp.pl.

         • Fundusz Gwarancji Rolnych

          Gwarancja spłaty kredytu

          z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

          Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

      • Partnerzy

      • liczba odwiedzin: 41048
      • Kontakt

       • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
       • zsckr-bobowicko@wp.pl
       • 95 - 741 - 32 - 18
       • Bobowicko, ul. Międzyrzecka 7a, 66 - 300 Międzyrzecz